NOMENCLATUUR Openen
31 MESTSTOFFEN: Openen
3101 Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, ook indien onderling vermengd of chemisch behandeld; meststoffen verkregen door vermenging of chemische behandeling van dierlijke of plantaardige producten (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
3102 Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen: (TN701) Openen
3103 Minerale of chemische fosfaatmeststoffen: (TN701) Openen
3104 Minerale of chemische kalimeststoffen: (TN701) Openen
3105 Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten; andere meststoffen; producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10  kg: (TN701) Openen