NOMENCLATUUR Openen
29 ORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN: Openen
2901 I. KOOLWATERSTOFFEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN: Openen
2905 II. ALCOHOLEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN: Openen
2907 III. FENOLEN EN FENOLALCOHOLEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN: Openen
2909 IV. ETHERS, ALCOHOLPEROXIDEN, ETHERPEROXIDEN, KETONPEROXIDEN, EPOXIDEN MET EEN DRIERINGSYSTEEM, ACETALEN EN HEMIACETALEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN: Openen
2912 V. VERBINDINGEN MET ALDEHYDEGROEPEN: Openen
2914 VI. KETONEN EN CHINONEN: Openen
2915 VII. CARBONZUREN, DAARVAN AFGELEIDE ZUURANHYDRIDEN, ZUURHALOGENIDEN, PEROXIDEN EN PEROXYZUREN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN: Openen
2919 VIII. ESTERS VAN ANORGANISCHE ZUREN VAN NIET-METALEN, ALSMEDE ZOUTEN, HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN: Openen
2921 IX. VERBINDINGEN MET STIKSTOFHOUDENDE GROEPEN: Openen
2930 X. ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN NIET-METALEN EN VAN METALEN, HETEROCYCLISCHE VERBINDINGEN, NUCLE√ŹNEZUREN EN ZOUTEN DAARVAN, ALSMEDE SULFONAMIDOVERBINDINGEN: Openen
2936 XI. PROVITAMINEN, VITAMINEN EN HORMONEN: Openen
2938 XII. GLUCOSIDEN (HETEROSIDEN) EN ALKALO√ŹDEN, NATUURLIJKE OF DOOR SYNTHESE GEREPRODUCEERD, ALSMEDE ZOUTEN, ETHERS, ESTERS EN ANDERE DERIVATEN DAARVAN: Openen
2940 XIII. ANDERE ORGANISCHE VERBINDINGEN: Openen