NOMENCLATUUR Openen
27 MINERALE BRANDSTOFFEN, AARDOLIE EN DISTILLATIEPRODUCTEN DAARVAN; BITUMINEUZE STOFFEN; MINERALE WAS: Openen
2701 Steenkool; briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen: (TN701) (TN702) Openen
2702 Bruinkool, ook indien geperst, andere dan git: (TN701) (TN702) Openen
2703 Turf, turfstrooisel daaronder begrepen, ook indien geperst (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
2704 Cokes en halfcokes, van steenkool, van bruinkool of van turf, ook indien geperst; retortenkool: (TN701) (TN702) Openen
2705 Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
2706 Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten, ook indien gedehydreerd of gedeeltelijk gedistilleerd ("topped"), zogenaamde mengteer daaronder begrepen (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
2707 Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuur-steenkoolteer; dergelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft: (TN701) (TN702) Openen
2708 Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer: (TN701) (TN702) Openen
2709 Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen: (TN701) (TN702) Openen
2710 Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen andere dan ruwe; preparaten bevattende als basisbestanddeel 70  of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie: (TN701) (TN702) Openen
2711 Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen: (TN701) (TN702) Openen
2712 Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, "slack wax", ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd: (TN701) (TN702) Openen
2713 Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen: (TN701) (TN702) Openen
2714 Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen: (TN701) (TN702) Openen
2715 Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt ("cut-back")) (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
2716 Elektrische energie (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export