NOMENCLATUUR Openen
26 ERTSEN, SLAKKEN EN ASSEN: Openen
2601 IJzererts en concentraten daarvan, geroost ijzerkies (pyrietas) daaronder begrepen: (TN701) (TN702) Openen
2602 Mangaanerts en concentraten daarvan, ijzerhoudend mangaanerts en concentraten daarvan met een mangaangehalte van 20  of meer gewichtspercenten, berekend op de droge stof, daaronder begrepen (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
2603 Kopererts en concentraten daarvan (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
2604 Nikkelerts en concentraten daarvan (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
2605 Kobalterts en concentraten daarvan (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
2606 Aluminiumerts en concentraten daarvan (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
2607 Looderts en concentraten daarvan (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
2608 Zinkerts en concentraten daarvan (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
2609 Tinerts en concentraten daarvan (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
2610 Chroomerts en concentraten daarvan (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
2611 Wolfraamerts en concentraten daarvan (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
2612 Uranium- of thoriumertsen en concentraten daarvan: (TN701) (TN702) Openen
2613 Molybdeenerts en concentraten daarvan: (TN701) (TN702) Openen
2614 Titaanerts en concentraten daarvan (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
2615 Niobium-, tantaal-, vanadium- of zirkoniumertsen en concentraten daarvan: (TN701) (TN702) Openen
2616 Ertsen van edele metalen en concentraten daarvan: (TN701) (TN702) Openen
2617 Andere ertsen en concentraten daarvan: (TN701) (TN702) Openen
2618 Gegranuleerde hoogovenslakken (slakkenzand) verkregen bij de vervaardiging van ijzer en staal (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
2619 Slakken (andere dan gegranuleerde hoogovenslakken), walsschilfers en ander bij de vervaardiging van ijzer en staal verkregen afval: (TN701) (TN702) Openen
2620 Slakken, assen en residuen (andere dan die verkregen bij de vervaardiging van ijzer en staal), die metaal, arseen of verbindingen daarvan bevatten: (TN701) (TN702) Openen
2621 Andere slakken en andere assen, as van zeewier daaronder begrepen; assen en residuen afkomstig van de verbranding van stedelijk afval: (TN701) (TN702) Openen