NOMENCLATUUR Openen
15 VETTEN EN OLIËN (DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE) EN DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG: Openen
1501 Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van gevogelte, ander dan dat bedoeld bij post  0209  of 1503: (TN701) Openen
1502 Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan dat bedoeld bij post  1503: (TN701) Openen
1503 Varkensstearine, spekolie, oleostearine, oleomargarine en talkolie, niet geëmulgeerd, niet vermengd, noch op andere wijze bereid: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
1504 Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
1505 Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder begrepen: (TN701) Openen
1506 Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
1507 Sojaolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
1508 Grondnotenolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
1509 Olijfolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
1510 Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd, mengsels daarvan met olijfolie of fracties daarvan, bedoeld bij post  1509, daaronder begrepen: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
1511 Palmolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
1512 Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
1513 Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
1514 Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
1515 Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd: (TN701) Openen
1516 Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid: (TN701) Openen
1517 Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post  1516: (TN701) Openen
1518 Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post  1516; mengsels en bereidingen van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, niet geschikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen: (TN701) Openen
1520 Ruwe glycerol; glycerolwater en glycerollogen (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
1521 Plantaardige was (andere dan triglyceriden), bijenwas, was van andere insecten, alsmede walschot (spermaceti), ook indien geraffineerd of gekleurd: (TN701) Openen
1522 Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was: (TN701) Openen