NOMENCLATUUR Openen
12 OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN; ALLERLEI ZADEN, ZAAIGOED EN VRUCHTEN; PLANTEN VOOR INDUSTRIEEL EN VOOR GENEESKUNDIG GEBRUIK; STRO EN VOEDER: Openen
1201 Sojabonen, ook indien gebroken: (TN701) Openen
1202 Grondnoten, niet gebrand of op andere wijze door verhitting bereid, ook indien gedopt of gebroken: (TN701) Openen
1203 Kopra (TN701) Maatregelen import Nomenclatuurgroepen Maatregelen export
1204 Lijnzaad, ook indien gebroken: (TN701) Openen
1205 Kool- en raapzaad, ook indien gebroken: (TN701) Openen
1206 Zonnebloempitten, ook indien gebroken: (TN701) Openen
1207 Andere oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken: (TN701) Openen
1208 Meel van oliehoudende zaden en vruchten, ander dan mosterdmeel: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
1209 Zaaigoed, sporen daaronder begrepen: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
1210 Hopbellen, vers of gedroogd, ook indien fijngemaakt, gemalen of in pellets; lupuline: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
1211 Planten, plantendelen, zaden en vruchten, van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde of voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien gesneden, gebroken of in poedervorm: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
1212 Sint-jansbrood, zeewier en andere algen, suikerbieten en suikerriet, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien in poedervorm; vruchtenpitten, ook indien in de steen en andere plantaardige producten (ongebrande cichoreiwortels van de variƫteit Cichorium intybus sativum daaronder begrepen) hoofdzakelijk gebruikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen: (TN701) Openen
1213 Stro en kaf van graangewassen, onbewerkt, ook indien gehakt, gemalen, geperst of in pellets: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen Maatregelen export
1214 Koolrapen, voederbieten, voederwortels, hooi, luzerne, klaver, hanenkammetjes (esparcette), mergkool, lupine, wikke en dergelijke voedergewassen, ook indien in pellets: (TN701) Openen