NOMENCLATUUR Openen
06 LEVENDE PLANTEN EN PRODUCTEN VAN DE BLOEMENTEELT: Openen Nomenclatuurgroepen
0601 Bollen, knollen en wortelstokken, ook indien in blad of in bloei; cichoreiplanten en -wortels, andere dan die bedoeld bij post  1212: (TN701) Openen
0602 Andere levende planten (wortels daaronder begrepen), stekken en enten; champignonbroed: (TN701) Openen
0603 Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd: (TN701) Openen
0604 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd: (TN701) Openen