NOMENCLATUUR Openen
03 VIS, SCHAALDIEREN, WEEKDIEREN EN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN: Openen
0301 Levende vis: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
0302 Vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post  0304: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
0303 Bevroren vis, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post  0304: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
0304 Visfilets en ander visvlees (ook indien fijngemaakt), vers, gekoeld of bevroren: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
0305 Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie: (TN084) (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
0306 Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; schaaldieren in de schaal, gestoomd of in water gekookt, ook indien gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie: (TN701) Openen
0307 Weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, van weekdieren, geschikt voor menselijke consumptie: (TN701) Openen
0308 Ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets van ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, geschikt voor menselijke consumptie: (TN084) (TN701) Openen