NOMENCLATUUR Openen
02 VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN: Openen
0201 Vlees van runderen, vers of gekoeld: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
0202 Vlees van runderen, bevroren: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
0203 Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren: (TN701) Openen
0204 Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
0205 Vlees van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren: (TN701) Openen
0206 Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren: (TN701) Openen
0207 Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post  0105), vers, gekoeld of bevroren: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
0208 Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
0209 Spek (ander dan doorregen spek), alsmede varkensvet en vet van gevogelte, niet gesmolten noch anderszins geëxtraheerd, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt: (TN701) Openen
0210 Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie: (TN701) Openen